Godt at vide og praktiske oplysninger og pris/tilskud.

Jeg er godkendt af Odense Kommune som Privat børnepasser af 5 børn i alt. Der føres tilsyn af kommunen.

Odense kommune skal have dit barn indskrevet på deres liste til en dagplejeplads, for at I kan blive berettiget til tilskud til en Privat børnepasser.

Når kommunen henvender sig med tilbud om plads SKAL man ringe og sige NEJ TAK da man har valgt en Privat børnepasser.

Prisen er 8.900 kr i 2024 og i 12 mdr.Indbetales sidste bankdag i måneden. Pladsen er forudbetalt.

Max tilskud pr barn pr måned 2024

Vil være som skrevet herunder : ⬇️

                                                                                                       Beløb.

2 år og 9 mdr                                                                              6039 kr                                                                                                              

Egenbetaling 2.861 kr priserne reguleres hvert år d. 1.1) 

Søskendetilskud
Det er muligt at få søskendetilskud, hvis du/I har flere børn. Søskendetilskuddet svarer til 50 % af institutionstaksten på den billigste plads. Gives tilskuddet til et barn i f.eks. børnehave, reguleres prisen automatisk til det halve. Gives søskendetilskuddet til et barn i privat børnepasning, bliver det udbetalt sammen med det almindelige tilskud og svarer til halvdelen af den takst, du/I ville have betalt, hvis dit barn gik i institution.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske fra den 15. eller ved udgangen af måneden. Der er 2 mdr. opsigelse. Samtidig skal man være opmærksom på at pasningsaftalen skal have en varighed af mindst 3 mdr. (fastsat af Odense Kommune)

Opsigelsevarsel: Juli måned kan IKKE opsiges,dog med undtagelse ved børnehavestart. 

Forsikring.

Det er meget vigtigt at tegne en ulykkesforsikring for jeres barn.Den skal dække hvis barnet kommer uheldigt afsted i mit hjem, haven eller evt på en gå tur udenfor hjemmet.  

Jeg er medlem af foreningen Privat Børnepasning Fyn .dk og har her igennen to forsikringer hvor den ene er en Erhvervsansvarsforsikring tegnet hos Købsstædernes forsikringsselskab og en Arbejdsskade forsikring som er tegnet hos Dansk Arbejdsskade Agentur .

Del siden